Ndikimi psikologjik i ngjyrave tek njeriu

Katër janë ngjyrat primare psikologjike – ngjyra e kuqe, blu, e verdhë dhe e gjelbër. Ato lidhen respektivisht me trupin, mendjen, emocionet dhe ekuilibrin thelbësor mes këtyre të trijave.

Ndikimi psikologjik i ngjyrave tek njeriu

Katër janë ngjyrat primare psikologjike – ngjyra e kuqe, blu, e verdhë dhe e gjelbër. Ato lidhen respektivisht me trupin, mendjen, emocionet dhe ekuilibrin thelbësor mes këtyre të trijave.

PORTOKALLI

Relaks , Rehati shpirterore, Ngrohtësi, Siguri, Pasion, Bollëk, Argëtim.

Portokallija  është një kombinim i të kuqes  dhe të verdhës. Ajo eshte kombinim I fizikes dhe emocionales . Si një ngjyrë  e ngrohtë ajo stimulon emocionet , madje nxit edhe oreksin. Nuk këshillohet të përdoret me të zezën pasi simbolizon privim.