Ndikimi psikologjik i ngjyrave tek njeriu

Katër janë ngjyrat primare psikologjike – ngjyra e kuqe, blu, e verdhë dhe e gjelbër. Ato lidhen respektivisht me trupin, mendjen, emocionet dhe ekuilibrin thelbësor mes këtyre të trijave.

GRI

Neutralitet , Balance 
Grija e paster është ngjyra e vetme që nuk ka veti direkte psikologjike.Ajo mund të  konsiderohet jo e këndshme por në kombinim me blunë ,të zezën dhe kafen mund te ketë efekt  të kënshëm.Ajo mund te paraqesë zymtësinë por nëse  toni I saj është I saktë grija mund të ulë efektin tonizues te ngjyrave te tjera. Grija ka aspekt  shume formal prandaj duhet përdorur me kujdes.